تلفن :

9 - 96 33 32 53 31 98+

فکس :

95 33 32 53 31 98+

ایمیل :

info@emadmed.com

تلفن :

9 - 96 33 32 53 31 98+

فکس :

95 33 32 53 31 98+

ایمیل :

info@emadmed.com

FA

داروسازی عماد

خدمت به ارتقاء سلامت و بهداشت جهانی

ضدعفونی کننده بیمارستانی

امروزه سازمان بهداشت جهانی، بيمارستان را جزئی لاينفك از تشكيلات اجتماعی می‌داند كه وظيفه آن حفظ و نگهداری سلامت افراد جامعه بخصوص بيماران بستری در بیمارستان‌های دولتی و خصوصی می باشد. این وظیفه رابطه مستقيمی با شناخت صحيح عوامل ایجادکننده و توسعه‌دهنده عفونت های بيمارستانی دارد.

از آنجايی که پیشگیری و کنترل عفونت های بیمارستانی برتر از درمان است و با توجه به ارتباط تنگاتنگ بین عفونت بیمارستانی و میزان آلودگی محیط بیمارستان، ضرورت توجه به آن و ارزیابی کمی و کیفی آلودگی میکروبی، شناسایی، انهدام منابع آلوده‌کننده و کنترل راه‌های انتقال آن بیش از پیش مورد تأکید می‌باشد.

به‌منظور دستیابی به این مهم برخی متخصصین معتقد هستند که برای پیشگیری از انتقال عفونت در بیمارستان و مراکز درمانی باید زنجیره انتقال عفونت را مدنظر قرار داد و با بکارگیری رویکردهای پیشگیری‌کننده و کنترلی، این زنجیره شکسته شود.

از این رو شرکت داروسازی عماد با توجه به مواد اولیه ی توصیه شده در WHO و با در نظر گرفتن شرایط مقاومت میکروبی، زمان اثربخشی، شرایط اقتصادی و اثرات زیست محیطی مواد به کار برده شده، اقدام به تولید ضدعفونی کننده­ها جهت برآورده شدن نیازهای کنترل عفونت بیمارستان کرده تا سهمی در پیشگیری و کنترل عفونت بیمارستان و بهداشت عمومی جامعه داشته باشیم.