تلفن :

9 - 96 33 32 53 31 98+

فکس :

95 33 32 53 31 98+

ایمیل :

info@emadmed.com

تلفن :

9 - 96 33 32 53 31 98+

فکس :

95 33 32 53 31 98+

ایمیل :

info@emadmed.com

FA

داروسازی عماد

خدمت به ارتقاء سلامت و بهداشت جهانی

پاک کننده اسیدی مورد مصرف در صنایع لبنی

پاک کننده اسیدی مورد مصرف در صنایع لبنی

در فرآیندهای صنایع لبنی از غشاهای پلیمری اولترافیلتراسیون (UF) استفاده می شود و گرفتگی غشا در فراوری تمامی محصولات لبنی امری اجتناب ناپذیر است. بنابراین لازم است تدابیری جهت کاهش میزان گرفتگی غشا اتخاذ شود. با این وجود این پدیده بطور کامل قابل حذف نیست و در نتیجه پس از مدتی، شار تراوش از میان غشاها تا حدی کاهش می یابد که احیای مجدد غشا را ضروری می کند. در نتیجه لازم است جهت حفظ کارایی  قابل قبول، غشا پس از مدتی تمیز شود. لازم به ذکر می باشد که فواصل زمانی مورد نیاز برای انجام عملیات تمیز کردن متغییر بوده و بستگی به نوع فرآیند دارد.

گرفتگی غشاء عموماً توسط عواملی همچون پروتئین ها، مواد معدنی، میکروارگانیسم ها، چربیها و ذرات معلق جامد صورت می گیرد. جهت رفع گرفتگی غشا و حفظ میزان تراوش، عموما از روشهای شیمیایی استفاده می شود. در روش شیمیایی با استفاده از مواد شوینده مناسب صنایع لبنی طی یک دستورالعمل مشخص، غشا شستشو داده می شود. اولین مرحله در روش شیمیایی، پیدا کردن ماده شیمیایی مناسب برای غشا مورد نظر است. انتخاب بهترین ماده بستگی به ترکیبات خوراک و لایه رسوبی بر روی سطح غشا دارد. بر طبق استانداردهای روز دنیا مواد انتخاب شده باید به لحاظ شیمیایی پایدار، ایمن، ارزان و قابل شستشوی با آب باشند .همچنین طعم و یا مزه خاصی در محصولات لبنی ایجاد نکنند و قابلیت حل کردن اغلب مواد رسوب کرده بر روی غشا و حذف آن­ها بدون آسیب رساندن به خود غشا را دارا باشند. برخی از این عوامل تمیز کننده شامل اسیدها، بازها، آنزیم ها، سورفکتانت ها و مواد تمیز کننده ترکیبی هستند.

در هنگام استفاده کردن از این مواد به عنوان تمیز کننده اثر برخی پارامترها مثل PH، غلظت، زمان و شرایط عملیاتی مثل سرعت جریان عرضی، فشار و دما باید مورد توجه قرار گیرد.

محلول قلیایی اپی مکس BC و محلول اسیدی اپی مکس RMS در شرکت داروسازی عماد به منظور شستشوی سیستم های شیردوشی، تانکرها، خطوط انتقال شیر و رفع گرفتگی غشاهای پلیمری اولترافیلتراسیون (UF) کارخانجات صنایع لبنی که نیاز به قلیایی شویی و اسیدی شویی دارند، فرموله شده است که در ادامه ویژگی های این دو محصول شرح داده می شود.

محلول اسیدی اپی مکس RMS حاوی ترکیباتی است که در مدت زمان کوتاهی سنگ شیر و ذرات معلق باقی مانده از شیر را حذف می کند و مانع از خوردگی دستگاه­ها با توجه به حساس بودن آن­ها می شود. ضمناً اپی مکس RMS دارای خاصیت ضد عفونی کننده می باشد و همزمان با حذف کردن سنگ شیر، کلیه میکروب ها، مخمرها و کپک ها را نیز به سرعت از بین می برد.این محصول بر طبق استاندارد ملی ایران فرموله شده است.

در فرآیندهای صنایع لبنی از غشاهای پلیمری اولترافیلتراسیون (UF) استفاده می شود و گرفتگی غشا در فراوری تمامی محصولات لبنی امری اجتناب ناپذیر است. بنابراین لازم است تدابیری جهت کاهش میزان گرفتگی غشا اتخاذ شود. با این وجود این پدیده بطور کامل قابل حذف نیست و در نتیجه پس از مدتی، شار تراوش از میان غشاها تا حدی کاهش می یابد که احیای مجدد غشا را ضروری می کند. در نتیجه لازم است جهت حفظ کارایی  قابل قبول، غشا پس از مدتی تمیز شود. لازم به ذکر می باشد که فواصل زمانی مورد نیاز برای انجام عملیات تمیز کردن متغییر بوده و بستگی به نوع فرآیند دارد.

گرفتگی غشاء عموماً توسط عواملی همچون پروتئین ها، مواد معدنی، میکروارگانیسم ها، چربیها و ذرات معلق جامد صورت می گیرد. جهت رفع گرفتگی غشا و حفظ میزان تراوش، عموما از روشهای شیمیایی استفاده می شود. در روش شیمیایی با استفاده از مواد شوینده مناسب صنایع لبنی طی یک دستورالعمل مشخص، غشا شستشو داده می شود. اولین مرحله در روش شیمیایی، پیدا کردن ماده شیمیایی مناسب برای غشا مورد نظر است. انتخاب بهترین ماده بستگی به ترکیبات خوراک و لایه رسوبی بر روی سطح غشا دارد. بر طبق استانداردهای روز دنیا مواد انتخاب شده باید به لحاظ شیمیایی پایدار، ایمن، ارزان و قابل شستشوی با آب باشند .همچنین طعم و یا مزه خاصی در محصولات لبنی ایجاد نکنند و قابلیت حل کردن اغلب مواد رسوب کرده بر روی غشا و حذف آن­ها بدون آسیب رساندن به خود غشا را دارا باشند. برخی از این عوامل تمیز کننده شامل اسیدها، بازها، آنزیم ها، سورفکتانت ها و مواد تمیز کننده ترکیبی هستند.

در هنگام استفاده کردن از این مواد به عنوان تمیز کننده اثر برخی پارامترها مثل PH، غلظت، زمان و شرایط عملیاتی مثل سرعت جریان عرضی، فشار و دما باید مورد توجه قرار گیرد.

محلول قلیایی اپی مکس BC و محلول اسیدی اپی مکس RMS در شرکت داروسازی عماد به منظور شستشوی سیستم های شیردوشی، تانکرها، خطوط انتقال شیر و رفع گرفتگی غشاهای پلیمری اولترافیلتراسیون (UF) کارخانجات صنایع لبنی که نیاز به قلیایی شویی و اسیدی شویی دارند، فرموله شده است که در ادامه ویژگی های این دو محصول شرح داده می شود.

محلول اسیدی اپی مکس RMS حاوی ترکیباتی است که در مدت زمان کوتاهی سنگ شیر و ذرات معلق باقی مانده از شیر را حذف می کند و مانع از خوردگی دستگاه­ها با توجه به حساس بودن آن­ها می شود. ضمناً اپی مکس RMS دارای خاصیت ضد عفونی کننده می باشد و همزمان با حذف کردن سنگ شیر، کلیه میکروب ها، مخمرها و کپک ها را نیز به سرعت از بین می برد.این محصول بر طبق استاندارد ملی ایران فرموله شده است.