پانسمان غیرچسبنده آلژینات کلسیم نقره اجی کت

پانسمان غیر چسبنده جهت زخم های عفونی با ترشح متوسط تا زیاد

برند : Agicoat - اجی کت

Brand : Agicoat - اجی کت

پانسمان غیر چسبنده جهت زخم های عفونی با ترشح متوسط تا زیاد

یک پانسمان غیرچسبنده بوده که اثر بازدارندگی یون نقره را با ظرفیت جذب بالای آلژینات کلسیم در کنارهم قرار داده است.

ترکیبات:

%2 آلژینات کلسیم ،5/1% نقره ، کربوکسی متیل سلولز

موارد مصرف:

 • زخم های عفونی یا کلونیزه ی حاد با ترشحات متوسط تا زیاد

 • زخم های فشاری درجه ی 1 تا 4

 • زخم های شریانی و وریدی

 • زخم های دیابتی

 • زخم های سوختگی درجه ی 2

 • زخم های ترومایی عفونی

مزایا:

 • بدون نیاز به فعال سازی و آماده جهت مصرف می باشد.

 • تأثیر فوری و کاهش قابل توجه حجم باکتری های سطح زخم به دلیل وجود یون نقره

 • مقاوم در برابر طیف وسیعی از میکروارگانیسم ها

 • جذب آب و ترشحات عفونی زخم تا 20 برابر وزن پانسمان به دلیل وجود (آلژینات کلسیم)

 • کربوکسی متیل سلولز در تماس با ترشحات زخم به حالت ژل در می آید و باعث عدم چسبیدن پانسمان به زخم شده ( تبادل یونی بین کلسیم موجود در پانسمان و یون های سدیم موجود در زخم ) همچنین این ژل باعث مرطوب نگه داشته شدن و تسریع در ایجاد بافت گرانوله زخم می گردد.

 • تعویض راحت و بدون درد پانسمان به دلیل نرم و نعطاف پذیر بودن و غیرچسبنده بودن پانسمان

 • بدون نیاز به استفاده از سایر ضدعفونی کننده ها و پمادهای آنتی بیوتیکی

 • بدون ایجاد حساسیت و عدم تحریک پذیری طبق استاندارد ISO10993-10

 • بدون ایجاد سمیت سلولی طبق استاندارد ISO10993-5

 • بدون ایجاد سمیت حاد موضعی طبق استاندارد ISO10993-11

توجه:

حداکثر زمان استفاده از این پانسمان بر روی زخم 48 ساعت می باشد.

جهت نیاز به اطلاعات تکمیلی و مطالعات انجام شده به سایت شرکت مراجعه نمایید.

بسته بندی:

قرارگرفتن در لفافه ی آلومینیومی استریل شده و سایزبندی های مختلف

بروشور