فلومکس

درمان عفونت های تنفسی ناشی از اشرشیاکلی، پاستورلا همولیتیکا، پاستورلامولتی سیدا، اورنیتوباکترو هموفیلوس

برند : داروسازی عماد

Brand : داروسازی عماد

هر میلی لیتر از محلول فلومکس حاوی 100 میلی گرم فلورفنیکل می باشد.

موارد مصرف در طیور: درمان عفونت های تنفسی ناشی از اشرشیاکلی، پاستورلا همولیتیکا، پاستورلامولتی سیدا، اورنیتوباکترو هموفیلوس

درمان عفونت های گوارشی از باکتری های گرم مثبت و منفی

مقدار و روش مصرف1لیتر از دارو در 1000 لیتر آب آشامیدنی ( معادل یک میلی لیتر از دارو به ازای 5 کیلوگرم وزن زنده) به مدت 5-3 روز متوالی.

موارد احتیاط

در مرغان تخم گذار که تخم مرغ آنها مصرف انسانی دارد منع مصرف دارد.

از مصرف همزمان با تیامفنیکول و آمینوگلیکوزیدها اجتناب گردد.

زمان پرهیز از مصرف: 5روز قبل از کشتار از مصرف دارو اجتناب گردد