اپی مکس s بیمارستانی

کنسانتره­ ی ضدعفونی کننده سطوح بیمارستانی, ضدعفونی کلیه ی سطوح آلوده و کثیف حساس و غیرحساس به صورت اسپری یا Tکشی

برند : Epimax - اپی مکس

Brand : Epimax - اپی مکس

کنسانتره­ی ضدعفونی کننده سطوح بیمارستانی ترکیبات: هیدروژن پراکساید 50% و اسیدهای ارگانیک مواردمصرف: ضدعفونی کلیه ی سطوح آلوده و کثیف حساس و غیرحساس به صورت اسپری یا Tکشی مقدار روش مصرف: بسته به میزان آلودگی برای ضدعفونی سطوح غیرحساس و حساس با غلظت 2% رقیق کرده ( 20سی سی از محلول را در 980سی سی آب حل کنید) پس از اسپری یا پاشیدن آن بر روی سطوح، Tکشی یا دستمال کشی می­نماییم. توجه: مطمئن ترین روش برای تعیین غلظت و زمان موثر مصرف مواد ضدعفونی کننده ی کنسانتره ها از طریق آزمون های تعیین آلودگی میکروبی سطوح توسط متخصصین مربوطه ی آن واحد به دست خواهد آمد. بنابراین غلظت و زمان مصرف باتوجه به میزان آلودگی سطح، چربی، خون یا مواد جانبی و همچنین تکرار و زمان دفعات ضدعفونی کننده می تواند متغیر باشد. ویژگی ها:
 • فاقد بوی تند و آزاردهنده و عوارض مضر بر روی سیستم تنفسی
 • موثر بر طیف وسیعی از میکروارگانیسم ها
(باکتری های گرم مثبت، گرم منفی، قارچ و مخمر)
 • فاقد اثرات سرطان زایی وموتاژنیک
 • فاقد اثرخورندگی فلزات در رقت های تعریف شده
 • بدون نیاز به آبکشی و خنثی سازی پس از مصرف
 • پایداری و حفظ اثربخشی در محدوده ی وسیعی از pH و دمای آب مصرفی
 • پایداری محلول رقیق شده تا 14 روز
 • فاقد اثرات مخرب زیست محیطی
پس از اثرگذاری خاصیت ضدمیکروبی خود به آب و اکسیژن تجزیه شده و هیچ باقیمانده مضری به جا نمی گذارد. قابل توجه: اکثر بیمارستان ها و مراکز درمانی فاقد پساب صنعتی و تصفیه خانه می باشند و بهتر است از مواد ضدعفونی کننده ی سطوحی که فاقد اثرات مخرب زیست محیطی هستند استفاده شود. نکات ایمنی:
 • از تماس محلول غلیظ با دست جداً خودداری شود.
 • به هنگام استفاده از دستکش و ماسک استفاده شود.
 • در صورت تماس محلول غلیظ با پوست، چشم و مخاط، موضع را با مقادیر فراوان آب شستشو داده و به پزشک مراجعه نمایید.
 • ازمجاورت با مواد اشتعال پذیر و نور مستقیم خورشید اجتناب کنید.
 • محلول غلیظ به شدت خورنده بوده و از به کار بردن آن جهت ضدعفونی سطوح و ابزارآلات فلزی جداً خودداری فرمایید.
 • از نگهداری طولانی مدت محلول رقیق و آماده به مصرف خودداری شود.
تاییدیه ها:
 • تاییدیه ضدخوردگی مطابق با استاندارد NACE TM 0169 ، ASTM G31
 • تاییدیه ضدمیکروبی سطوح مطابق استاندارد اروپایی EN14885 و EN13704
 • تاییدیه ضدقارچ مطابق با استاندارد اروپایی EN14885
 • ثبت شده در اداره کل نظارت بر دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو
بسته بندی: 4 L, 1 L