اپی مکس S دامی

ضدعفونی کننده جهت استفاده در مزارع پرورش دام، طیور، کشتارگاه ها و صنایع مربوطه. ترکیب: هیدروژن پراکساید 45-50%

هیدروژن پراکساید ۵۰٪ متناسب با موارد استفاده از محصول، این محصول جهت ضدعفونی تمام سطوح مرغداری، دامداری و کشتارگاه استفاده می شود. ضدعفونی کننده جهت استفاده در مزارع پرورش دام، طیور، کشتارگاه ها و صنایع مربوطه. ترکیب: هیدروژن پراکساید 45-50% همراه با اسیدهای ارگانیک

موارد مصرف

روش مصرف

رقت

زمان اثر (دقیقه)

توضیحات

ضدعفونی سطوح و سالن های مرغداری، دامداری، زایشگاه، شیردوشی و کشتار

اسپری، اسفنج کشی

2:100

15-30

پس از شست و شوی اولیه سالن و سطوح 2 لیتر در 100 لیتر اب حل شود

ضدعفونی فضای سالن مرغداری در حضور جوجه

مه پاشی

1:1000

1لیتر در 1تن آب یک یا دوبار در طول روز

ضدعفونی ابزارالات و تجهیزات مزارع پرورش دام و طیور مانند: آبخوری، دانخوری، سیستم های جوجه کشی، ظروف شیرگوساله و قفس ها

غوطه ور کردن

1:200

20

2لیتر در1000 لیتر آب

نکته: قبل از مصرف محلول از یکنواخت شدن آن در آب اطمینان حاصل کنید.