اپی مکس بی ژل

Epimax B GEL جهت بهبود دبریدمان اتولیتیک در زخم های خشک و همچنین جذب ترشحات زخم های اسلافی استفاده می شود.

برند : Epimax - اپی مکس

Brand : Epimax - اپی مکس

Epimax B GEL جهت بهبود دبریدمان اتولیتیک در زخم های خشک و همچنین جذب ترشحات زخم های اسلافی استفاده می شود.

این ژل با حفظ رطوبت مناسب در بستر زخم روند ترمیم طبیعی آن را فراهم می کند.

ترکیبات:

کربوکسی متیل سلولز ، کلسیم آلژینات

موارد مصرف:

  • زخم های نکروتیک، خشک یا اسلافی با ترشحات کم

  • زخم های شریانی و وریدی

  • زخم فشاری

  • زخم پای دیابتی

  • زخم های تروماتیک

  • زخم آمپوته که در آن بافت نکروتیک و فیبرینی مشاهده می شود و دبریدمان مکانیکی حتی با استفاده از ضددردهای قوی بسیار دردناک و امکان پذیر نمی باشد، از این ژل جهت دبریدمان اتولیتیک استفاده می شود.

مزایا:

  • کاربرد آسان

  • ویسکوزیته ی مناسب جهت دسترسی کامل به سطوح انواع زخم

  • هیدراتاسیون بیشتر زخم (50% آب موجود در ژل جذب زخم می شود.)

  • قابلیت ارزیابی دقیق تر زخم به دلیل شفاف بودن

حجم ها:cc 30 ، cc70