انرومکس

جهات درمان CRD، کوریزا عفونی طیور، سالمونلوز، کلی باسیلوز و بیماریهای عفونی ناشی از باکتری های گرم مثبت و منفی و مایکوپلاسما

برند : داروسازی عماد

Brand : داروسازی عماد

هر میلی لیتر از محلول انرومکس حاوی 100 میلی گرم انروفلوکساسین میباشد.

موارد مصرف در طیور: جهات درمان بیماری CRD، کوریزا عفونی طیور، سالمونلوز، کلی باسیلوز و سایر بیماریهای عفونی ناشی از باکتری های گرم مثبت و منفی و مایکوپلاسما استفاده می شود.

مقدار و روش مصرف: دارو تنها زمانی که مقاومت به سایر آنتی بیوتیک ها وجود داشته باشد، طبق دستور دامپزشک و بر اساس نتایج آنتی بیوگرام استفاده میشود.

از مصرف انروفلوکساسین همزمان با تتراسایکلین، انتی بیوتیک های ماکرولیدی و کورتیکواستروئیدها خودداری شود.

در عفونت های استرپتوکوکی انروفلوکساسین توصیه نمی شود.

در موارد مقاومت به فلوکبنولون ها از مصرف این دارو جدا خودداری شود.

در مرغ های تخم گذار که تخم مرغ آنها مصرف انسانی دارد، منع مصرف دارد.