کلی مکس

کلستین سولفات ۲ میلیون واحد, هرمیلی لیتر از محلول کلی مکس حاوی 2میلیون واحد بیت المللی کلسیتین به صورت ملح سولفات می باشد.

برند : داروسازی عماد

Brand : داروسازی عماد

هرمیلی لیتر از محلول کلی مکس حاوی 2میلیون واحد بیت المللی کلسیتین به صورت ملح سولفات می باشد.

موارد مصرف: کلستین بر باکتری های گرم منفی نظیر سالمونلا، پزودوموناس، هموفیلوس و به خوبی موثر است. این آنتی بیوتیک یک باکتریوسید بوده و نیز آندوتوکسین های باکتری های گرم منفی را خنثی می کند.

کلستین بعد از تجویز خوراکی جذب روده ای ندارد. بنابر این حضور کامل آنتی بیوتیک در داخل روده با توجه به غلظت آن از ارزش بالایی برخوردار است.

مقدار و روش مصرف: طیور– 250 میلی گرم در 1000 لیتر آب آشامیدنی به مدت 3 روز

گوساله و بره– 0.25 میلی گرم از محلول به ازای هر 10کیلوگرم وزن زنده، مخلوط در آ آشامیدنی یا غذای مایع روزی دو بار به مدت 3تا 4 روز

زمان پرهیز از مصرف: گوشت و فرآورده های کشتارگاهی: 2روز قبل از کشتار

تخم مرغ: ندارد