داروسازی عماد

خدمت به ارتقاء سلامت و بهداشت جهانی

دامپزشکی

اهمیت دامداری و دامپروری به دلایل اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی از قبیل منبع درآمد، افزایش باروری خاک، تولید محصولات دامی (شیر ، گوشت ، پشم و …) برای کشورها بسیار مهم است و همواره مورد توجه جوامع بوده است.
امروزه صنعت دامداری و دامپروری با چالش های بزرگی از جمله اثرات محیطی و بیماری ها، مناسب نبودن نرخ بهره وری و… مواجه است.
دامداری و دامپروری سهم مهمی در تامین غذای مورد نیاز بشر دارد که در این مورد می توان به تولید محصولات لبنی ، گوشت ، پشم ، چرم اشاره کرد. علاوه بر این کود حیوانی نقش اساسی را در صنعت کشاورزی دارد و باعث رونق تولید در این حوزه می شود. بنابراین کاهش نرخ بیماری های دامی و درنتیجه افزایش بهره وری یکی از مهم ترین اهداف در گسترش این صنعت و متعاقبا قدرتمند سازی اقتصاد کشورها است.
شرکت داروسازی عماد با بهره مندی از تجارب دانشمندان و محققان صاحب نظر در حوزه ی دامپزشکی، یکی از موفق ترین تولیدکنندگان داروها و ضدعفونی کننده های دامی میباشد.