داروسازی عماد

خدمت به ارتقاء سلامت و بهداشت جهانی

پیشگیری از بیماری‌های عفونی

بیماری های عفونی اختلالاتی هستند که توسط ارگانیسمهایی مانند باکتری ها، ویروس ها، قارچها یا انگلها ایجاد می شوند. برخی از بیماری های عفونی ممکن است از فردی به فرد دیگر انتقال یابند. برخی از آنها توسط حشرات یا حیوانات دیگر منتقل می شوند. و برخی دیگر نیز با مصرف غذا یا آب آلوده یا مواجهه با ارگانیسم های محیطی انتقال می یایند.
علائم و نشانه ها بسته به ارگانیسم عامل عفونت متفاوت است، اما اغلب با تب و خستگی آغاز می شوند. عفونت های خفیف ممکن است به استراحت و درمان های خانگی پاسخ دهند، در حالی که برخی از عفونت های مهلک ممکن است حتی منجر به مرگ شود.
بسیاری از بیماری های عفونی مانند سرخک و آبله مرغان با واکسن قابل پیشگیری هستند اما مطابق با تایید سازمان بهداشت جهانی، راه اصلی پیشگیری از بروز و انتشار میکروارگانیسم های پاتوژن، استفاده ی مداوم از مواد شوینده و ضدعفونی کننده در مکانهای مختلف اعمم از بیمارستانی، صنایع، مکانهای عمومی و خانگی و.. است.
شرکت داروسازی عماد با بیش از20 سال تجربه، طیف گسترده ای از مواد ضدعفونی کننده با مکانیسم های عملکردی قدرتمند در برابر انواع باکتری ها، قارچ ها، مخمرها و ویروس های مقاوم بیماریزا را تحت برند اپی مکس تولید می نماید.