تلفن :

9 - 96 33 32 53 31 98+

فکس :

95 33 32 53 31 98+

ایمیل :

info@emadmed.com

تلفن :

9 - 96 33 32 53 31 98+

فکس :

95 33 32 53 31 98+

ایمیل :

info@emadmed.com

FA

داروسازی عماد

خدمت به ارتقاء سلامت و بهداشت جهانی

ژل لوبریکانت به منظور رفع خشکی به هنگام و در طول مقاربت و خوشبو کردن واژن و انقباض دهانه و دیواره ی داخلی واژن جهت استفاده  برای کلیه ی بانوان جهت افزایش لذت جنسی و همچنین رعایت بهداشت جنسی می باشد.

ژل لوبریکانت (ترکیبات ژل شونده و گلیسیرین و سایر روان کنندگان طبیعی و به همراه اسانس های خوشبو محلول در آب می باشد)

ژل لوبریکانت به منظور رفع خشکی به هنگام و در طول مقاربت و خوشبو کردن واژن و انقباض دهانه و دیواره ی داخلی واژن جهت استفاده  برای کلیه ی بانوان جهت افزایش لذت جنسی و همچنین رعایت بهداشت جنسی می باشد.

ژل لوبریکانت (ترکیبات ژل شونده و گلیسیرین و سایر روان کنندگان طبیعی و به همراه اسانس های خوشبو محلول در آب می باشد)