تلفن :

9 - 96 33 32 53 31 98+

فکس :

95 33 32 53 31 98+

ایمیل :

info@emadmed.com

تلفن :

9 - 96 33 32 53 31 98+

فکس :

95 33 32 53 31 98+

ایمیل :

info@emadmed.com

FA

داروسازی عماد

خدمت به ارتقاء سلامت و بهداشت جهانی

ژل لوبریکانت پایه ی آبی شامل ترکیبات ژل شونده و گلیسیرین و سایر روان کنندگان طبیعی به همراه اسانس های خوشبو محلول در آب می باشد.

ژل لوبریکانت سبب رفع خشکی و خوشبو کردن واژن ، جلوگیری از عفونت های احتمالی حاصل از مقاربت و افزایش لذت جنسی جهت استفاده برای کلیه ی بانوان می باشد.

معمولاً این ژل را بانوانی که روابط جنسی زیادی دارند استفاده می کنند.

ژل لوبریکانت پایه ی آبی شامل ترکیبات ژل شونده و گلیسیرین و سایر روان کنندگان طبیعی به همراه اسانس های خوشبو محلول در آب می باشد.

ژل لوبریکانت سبب رفع خشکی و خوشبو کردن واژن ، جلوگیری از عفونت های احتمالی حاصل از مقاربت و افزایش لذت جنسی جهت استفاده برای کلیه ی بانوان می باشد.

معمولاً این ژل را بانوانی که روابط جنسی زیادی دارند استفاده می کنند.