تلفن :

9 - 96 33 32 53 31 98+

فکس :

95 33 32 53 31 98+

ایمیل :

info@emadmed.com

تلفن :

9 - 96 33 32 53 31 98+

فکس :

95 33 32 53 31 98+

ایمیل :

info@emadmed.com

FA

داروسازی عماد

خدمت به ارتقاء سلامت و بهداشت جهانی

محلول غلیظ گندزدای سطوح و تجهیزات
مورد مصرف در صنایع غذایی بر پایه هیدروژن پراکساید

محلول غلیظ گندزدای سطوح و تجهیزات
مورد مصرف در صنایع غذایی بر پایه هیدروژن پراکساید

اپی مکس  S ماده ای ضد عفونی کننده و استریل کننده بر پایه هیدروژن پراکسید است که در بین ضدعفونی کننده ها  به علت سطح بالا بودن و گرید غذایی بودن آن و همچنین به واسطه سایر مواد به کار برده شده در آن یکی از بهترین و مناسب ترین ضدعفونی کننده برای صنایع غذایی است که هم خطر کمتری برای مصرف کننده و صنایع خواهد داشت و هم آسیب کمتری به محیط زیست وارد خواهد کرد.

اپی مکس S یک محلول هیدروژن پراکسید پایدار شده توسط اسید های آلی خوراکی است که با بالاترین استانداردها و کیفیت برای از بین بردن کلیه ویروس ها، باکتری ها، قارچ ها و دیگر عوامل میکروبی فرمولاسیون و تولید میگردد.

اپی مکس  S ماده ای ضد عفونی کننده و استریل کننده بر پایه هیدروژن پراکسید است که در بین ضدعفونی کننده ها  به علت سطح بالا بودن و گرید غذایی بودن آن و همچنین به واسطه سایر مواد به کار برده شده در آن یکی از بهترین و مناسب ترین ضدعفونی کننده برای صنایع غذایی است که هم خطر کمتری برای مصرف کننده و صنایع خواهد داشت و هم آسیب کمتری به محیط زیست وارد خواهد کرد.

اپی مکس S یک محلول هیدروژن پراکسید پایدار شده توسط اسید های آلی خوراکی است که با بالاترین استانداردها و کیفیت برای از بین بردن کلیه ویروس ها، باکتری ها، قارچ ها و دیگر عوامل میکروبی فرمولاسیون و تولید میگردد.