تلفن :

9 - 96 33 32 53 31 98+

فکس :

95 33 32 53 31 98+

ایمیل :

info@emadmed.com

تلفن :

9 - 96 33 32 53 31 98+

فکس :

95 33 32 53 31 98+

ایمیل :

info@emadmed.com

FA

داروسازی عماد

خدمت به ارتقاء سلامت و بهداشت جهانی

ضدعفونی‌کننده غلیظ سطوح و تجهیزات صنایع غذایی
بر پایه پر استیک اسید 15%

ضدعفونی‌کننده غلیظ سطوح و تجهیزات صنایع غذایی
بر پایه پر استیک اسید 15%

اپی مکس  P ماده ای ضد عفونی کننده و استریل کننده بر پایه قوی ترین ترکیب ضد میکروبی دنیا (پر استیک اسید) است که با بالاترین استانداردها و کیفیت برای از بین بردن کلیه ویروس ها، باکتری ها، قارچ ها و دیگر عوامل میکروبی فرمولاسیون و تولید میگردد. این ترکیب تا آنجا بی نظیر و بی رقیب است که دانشمندان به آن لقب پادشاه ضدعفونی کننده ها داده اند.

مقدمه ای بر اپی مکس P

اپی مکس P 15% یک محلول متعادل پایدار شده و ترکیبی از چند جزء اصلی است که شامل پراستیک اسید، آب اکسیژنه، اسید استیک و دیگر ترکیبات با اثر سیینرژیست می باشد. این فررمول به گونه ای طراحی شده است که از اجزاء اصلی محصول، بطور خود به خودی در محصول بوجود می آید. فرمولاسیون بی نظیر اپی مکس P15% نسبت به دیگر ضدعفونی کننده های موجود در بازار و نسل های گذشته آن چندین برتری را به همراه داشته است که شامل موارد زیر است:

افزایش قدرت اثرگذاری،  به طوری که (MIC) کمترین غلظت ممانعت کننده  آن تا چندین برابر کاهش یافته و MBC با دوز بسیار پایین قابلیت از بین بردن کلیه میکروارگاسم ها را داراست.

دوز مصرفی اپی مکس P 15% پایین و مقرون به صرفه تر شده است.

اپی مکس  P ماده ای ضد عفونی کننده و استریل کننده بر پایه قوی ترین ترکیب ضد میکروبی دنیا (پر استیک اسید) است که با بالاترین استانداردها و کیفیت برای از بین بردن کلیه ویروس ها، باکتری ها، قارچ ها و دیگر عوامل میکروبی فرمولاسیون و تولید میگردد. این ترکیب تا آنجا بی نظیر و بی رقیب است که دانشمندان به آن لقب پادشاه ضدعفونی کننده ها داده اند.

مقدمه ای بر اپی مکس P

اپی مکس P 15% یک محلول متعادل پایدار شده و ترکیبی از چند جزء اصلی است که شامل پراستیک اسید، آب اکسیژنه، اسید استیک و دیگر ترکیبات با اثر سیینرژیست می باشد. این فررمول به گونه ای طراحی شده است که از اجزاء اصلی محصول، بطور خود به خودی در محصول بوجود می آید. فرمولاسیون بی نظیر اپی مکس P15% نسبت به دیگر ضدعفونی کننده های موجود در بازار و نسل های گذشته آن چندین برتری را به همراه داشته است که شامل موارد زیر است:

افزایش قدرت اثرگذاری،  به طوری که (MIC) کمترین غلظت ممانعت کننده  آن تا چندین برابر کاهش یافته و MBC با دوز بسیار پایین قابلیت از بین بردن کلیه میکروارگاسم ها را داراست.

دوز مصرفی اپی مکس P 15% پایین و مقرون به صرفه تر شده است.