تلفن :

9 - 96 33 32 53 31 98+

فکس :

95 33 32 53 31 98+

ایمیل :

info@emadmed.com

تلفن :

9 - 96 33 32 53 31 98+

فکس :

95 33 32 53 31 98+

ایمیل :

info@emadmed.com

FA

داروسازی عماد

خدمت به ارتقاء سلامت و بهداشت جهانی

ضدعفونی کننده صنایع غذایی

     محصولات غذایی بسیار سریع و راحت به عوامل میکروبی بیماریزا و بسیار خطرناکی آلوده می شوند. به منظور جلوگیری از چنین خساراتی، راهکارهای بسیار ایمن و کارآمد وجود دارد. بهترین راه کار برای جلوگیری از آلوده شدن محصولات لبنی و غذایی  پیشگیری است. در حقیقت، ارزانترین و مطمئن ترین راه، استفاده از یک محصول ضدعفونی کننده سطح بالا با عملکردی مطمئن و تایید شده توسط مراجع قانونی جهت  ضد عفونی پیشگیرانه است که انواع باکتری و پاتوژن را از بین ببرد.

     هدف از گندزدایی به حداقل رساندن خطر عفونت و فساد محصولات می باشد که بیشتر با استفاده از مواد شیمیایی و از طریق کاهش تعداد میکروبها بویژه میکروبهای بیماری زا در محیط تولید و دستگاه های انتقال فراورده و تولید انجام می شود.

     بنابراین استفاده از ضدعفونی‌کننده‌ها برای سلامتی جامعه بسیارمهم ولازم است و در پیشگیری از بیماری‌ها نقش مهمی را ایفا میکنند. همچنین استفاده از ضدعفونی کننده ها در محیط، دستگاه های انتقال فراورده و خط تولید برای کلیه کارخانجات صنایع غذایی جهت جلوگیری از ضرر و زیان ناشی از برگشت محصولات فاسد شده برای تولید کننده قابل توجه و ضروری می باشد.

     شرکت داروسازی عماد با سال ها تجربه و فعالیت در زمینه تولید مواد ضدعفونی کننده  مورد مصرف صنایع غذایی سهمی در ارتقای بهداشت صنایع غذایی و جلوگیری از ضرر و زیان آن و جامعه ایفا میکند.